Będąc premium zobacz kogo zainteresował twój profil.

Zostań premium

TABELA KOSZTÓW I USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO KOCHAJ.PL

1. Niniejszy Załącznik Nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego Kochaj.pl, reguluje zasady świadczenia poszczególnych usług w Serwisie, których aktywowanie związane jest z obowiązkiem zapłaty, zasady aktywowania, oraz wszelkie inne kwestie związane z takimi usługami.

1.1 Załącznik Nr 1 reguluje następujące usługi:

a) "Pakiet Premium 1 miesiąc" – koszt takiego abonamentu "Konto Premium" wynosi 60 PLN (cena zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy). Ten abonament nie może być aktywowany za pośrednictwem SMS-a. W ramach "Pakietu Premium 1 miesiąc" Użytkownik otrzymuje: abonament na usługę "Pakiet Premium" na okres 30 dni.

b) "Pakiet Premium 3 miesiące" – koszt takiego abonamentu "Konto Premium" wynosi 150 PLN (50 PLN za 1 miesiąc; ww. ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy). Ten abonament nie może być aktywowany za pośrednictwem SMS-a. W ramach "Pakietu Premium 3 miesiące" Użytkownik otrzymuje: abonament na usługę "Pakiet Premium" na okres 90 dni.

c) "Konto Premium 6 miesięcy" – koszt takiego abonamentu "Konto Premium" wynosi 174 PLN (29 PLN za 1 miesiąc; ww. ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy). Ten abonament nie może być aktywowany za pośrednictwem SMS-a. W ramach "Pakietu Premium 6 miesięcy" Użytkownik otrzymuje: abonament na usługę "Pakiet Premium" na okres 6 miesięcy.

1.2 Zakres funkcjonalności w Serwisie przewidzianych dla abonentów usługi "Pakiet Premium":

a) Możliwość wysyłania wiadomości do innych Użytkowników serwisu Kochaj.pl za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego, wraz z identyfikatorem powiadamiającym o fakcie przeczytania wiadomości przez adresata.

b) Dopasowania w liczbie nie większej niż 10 dziennie.

c) Możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie Dopasowań.

d) Możliwość poznania szczegółów dopasowania poszczególnych Użytkowników.

e) Dostęp do statystyk "Odwiedzili Cię".

f) Możliwość oglądania zdjęć osób dopasowanych, jeśli sam posiada zdjęcie.

g) Częstsze pojawianie się w rekomendacjach u innych osób

1.3 Koszty aktywacji usługi "Pakiet SuperPremium":

a) "Pakiet SuperPremium 4 miesiące" – koszt takiego abonamentu usługi "Pakiet Premium" wynosi 240 PLN (60 PLN za 1 miesiąc; ww. ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy). Ten abonament nie może być aktywowany za pośrednictwem SMS-a. W ramach "Pakietu SuperPremium 4 miesiące" Użytkownik otrzymuje: abonament na usługę "Pakiet SuperPremium" na okres 120 dni.

1.4 Zakres funkcjonalności w Serwisie przewidzianych dla abonentów usługi "Konto SuperPremium":

a) Możliwość wysyłania wiadomości do innych Użytkowników serwisu Kochaj.pl za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego, wraz z identyfikatorem powiadamiającym o fakcie przeczytania wiadomości przez adresata.

b) Dopasowania w liczbie nie większej niż 10 dziennie.

c) Możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie Dopasowań.

d) Możliwość poznania szczegółów dopasowania poszczególnych Użytkowników.

e) Dostęp do statystyk "Odwiedzili Cię".

f) Możliwość oglądania zdjęć osób dopasowanych, jeśli sam posiada zdjęcie.

g) Częstsze pojawianie się w rekomendacjach u innych osób.

h) Pocztę otwartą, dzięki której nawet użytkownicy nie posiadający konta Premium mogą się z danym użytkownikiem kontaktować za pośrednictwem wiadomości.

i) Priorytetową obsługę BOK - odpowiedzi w 24 godziny.

2. Aktywacja usługi

2.1 Korzystać z usługi Pakiet Premium lub Pakietu SuperPremium może każdy Użytkownik Serwisu.

2.2 Korzystanie z usługi Pakietu Premium następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji na określony okres czasu, wskazany w Punkcie 1.

2.3 Każdorazowa aktywacja usługi Pakietu Premium trwa jednorazowo przez określony okres czasu zależny od aktywacji wybranego Abonamentu, z możliwością przedłużenia tego Abonamentu.

2.4 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez zgłoszenie żądania w odpowiednim do tego miejscu na łamach Serwisu co zostało określone w paragrafie 9 Regulaminu serwisu Kochaj.pl.

2.5 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji poprzez wniesienie opłaty za aktywację Usługi za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PayU.pl. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe lub posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie Usługi nastąpi automatycznie po odnotowaniu wpływu z tytułu dokonanej płatności na konto Administratora o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem, z wyszczególnieniem dat granicznych okresu trwania abonamentu.

2.6 Usługa Pakiet Premium i Pakiet SuperPremium z automatycznym pobieraniem płatności. Wybierając płatność kartą kredytową Użytkownik ma możliwość wyboru automatycznego pobierania płatności za kolejne okresy rozliczeniowe wskazane w rodzajach poszczególnych Pakietów (okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, kwartalne, czteromiesięczne i półroczne) lub płatności jednorazowej. Automatyczne pobieranie płatności ma na celu zapewnienie ciągłości w korzystaniu z wybranych funkcji serwisu bez dodatkowych formalności. Okresy rozliczeniowe (Abonamenty) na poszczególne pakiety są wskazane w Załączniku nr 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w terminie najpóźniej 5 dni przed końcem trwania danego okresu rozliczeniowego:

a) Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Kochaj.pl:

- faxem: (12) 277 49 99 z dopiskiem Kochaj.pl

- mailowo na adres reklamacje@kochaj.pl

- listownie na adres: Onet Holding Sp. z o.o. ul. Pilotów 10, 31-426 Kraków, z dopiskiem Kochaj.pl

b) Po każdorazowym automatycznym pobraniu płatności Użytkownik otrzymuje od Administratora w formie e-mail odpowiednie potwierdzenie

c) Po zakończeniu Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium status Użytkownika zostaje automatycznie przekształcony w Pakiet Darmowy (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z usług).